• Пятница , 4 Декабрь 2020
Важливі повідомлення
Завершено проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

Завершено проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

Заключний  день первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Згідно наказу № 1001-л МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ з 04 червня по 06 червня 2018 року у НУК імені адмірала Макарова працювала експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт».

Розглянувши та перевіривши на місці надані матеріали акредитаційного самоаналізу, первинні документи і фактичні дані, які підтверджують загальні відомості про заклад освіти, його кадрове, матеріально-технічне, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення щодо формування контингенту, змісту та якості підготовки студентів за професійним спрямуванням «Експлуатація суднових енергетичних установок» напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за ОКР «бакалавр», досвідченні експерти – професор Варбанець Роман Анатолійович (ОНМУ) та декан факультету суднової енергетики Білоусов Євген Вікторович (ХДМА) підписали експертні висновки.

За висновками експертизи освітня діяльність кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок за напрямом підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» професійним спрямуванням «Експлуатація суднових енергетичних установок» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», її кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

Related Posts