• Понедельник , 28 Сентябрь 2020
Важливі повідомлення

Засідання Вченої ради Університету!

У п’ятницю, 30 листопада 2018 року у Національному університеті кораблебудування ім.адм.Макарова відбулося чергове засідання Вченої ради Університету.

На початку засідання т.в.о.ректора, проректор з науково-педагогічної роботи Слободян С.О. привітав і вручив атестати вчених звань:

Доценту кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Черновій Людмилі Сергіївні;

Професору НУК кафедри зварювального виробництва (Херсонська філія) Голобородьку Жоржу Гавриловичу;

Професору НУК кафедри інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін (Херсонська філія) Дудченку Олегу Миколайовичу.

Після затвердження порядку денного, під головуванням професора Дубового О.М., Вчена рада почала розгляд питань.

 Серед основних питань були підсумки роботи Університету щодо підвищення кваліфікації викладачів.

Начальник навчального відділу Лабарткава А.В., доповідаючи з цього питання, окреслив, що у 2018р. пройшли стажування та підвищення кваліфікації  222 особи    (разом з Херсонським та Первомайськими філіалами) викладачів університету, що становить  48,9 % від загальної чисельності науково-педагогічних працівників університету та перевищує норматив більш ніж у два рази (норматив 20%).

В університеті використовуються усі форми стажування: без відриву від виробництва та стажування з відривом від виробництва. Найбільш розповсюдженою формою залишається стажування без відриву від виробництва. Останнім часом збільшилась кількість викладачів які проходили стажування за кордоном (26 осіб за результатами 2018 року). Більша частка викладачів університету проходила підвищення кваліфікації (стажування) на науково-технічних підприємствах, стажування за кордоном та ВНЗ ІІI-ІV рівня акредитації. Серед підрозділів найбільший показник стосовно підвищення кваліфікації мають КННІ  (пройшли стажування 34 викладача (103 %) з 33 осіб), ФЕтаТБ (пройшли стажування 18 викладачів (75 %) з 24 осіб).

Заслухавши доповідь, Вчена рада прийняла рішення, що інформацію прийняти до відома, відзначити високий відсоток викладачів, що підвищили кваліфікацію та звернути увагу завідувачів кафедр університету:

  • на своєчасність оформлення документації стосовно планування і звітності підвищення кваліфікації та на посилення контролю за цією роботою;
  • на рівномірність планування підвищення кваліфікації викладачів з урахуванням нормативних вимог.

 

По-другому питанню, Вчена рада прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання Професора НУК кафедри економіки та організації виробництва (Первомайська філія) канд.екон.наук, доценту Гришиній Л.О.

Вчена рада затвердила Правила Прийому до коледжів НУК ім.адм.Макарова у 2019 році.

В ході засідання було розглянуто й низку поточних питань:

  • Звіти наукових керівників щодо доопрацювання отриманих результатів за держбюджетною тематикою. (Доп.: д-р техн.наук, професор Харитонов Ю.М., д-р техн. наук, професор Шевцов А.П.)
  • Про видання навчального посібника «СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ПІДВОДНИХ КОМПЛЕКСІВ З ГНУЧКИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ», автор О.В.Блінцов, обсяг 252 стор. з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: директор ННІАЕ, професор Павлов Г.В.).
  • Про видання навчального посібника «ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ», автори Б.В.Бугаєнко, А.М.Тубальцев, Є.А.Бутурля, обсяг 7 др.арк. з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: директор КННІ, доцент Бондаренко О.В.).
  • Про видання навчального посібника «ХІМІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДИ», авторів С.Ю.Кельїна, І.В.Ремешевська, О.Г.Невинський, О.І.Личко, Ц.Р.Ященко, обсяг 200 стор. з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: зав.каф. екології та природоохоронних технологій, доцент Трохименко Г.Г.).
  • Про затвердження «Положення про навчальний відділ НУК ім.адм.Макарова». (Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук, професор НУК Слободян С.О.).
  • Про коригування теми докторської дисертації докторанту Черновій Людмилі Сергіївні. (Доп.: директор ННІКНУП, доцент Фаріонова Т.А.).
  • Про надання творчої відпустки для завершення роботи над кандидатською дисертацією здобувачу Волошину А.Ю., начальнику сектора енергетичних установок ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування». (Доп.: директор МННІ, професор Сербін С.І.).

Наприкінці засідання голова профкому співробітників Тубальцев А.М. зачитав присутнім роз’яснення МОНУ, опубліковане 27.11.2018р.:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В 10 ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ВПЛИВАЄ НА РОБОТУ ШКІЛ СЬОГОДНІ

Затверджений парламентом Указ Президента України, яким запроваджується воєнний стан у 10 областях терміном на 30 днів, жодним чином не впливає на звичну роботу закладів освіти сьогодні. Будь-які зміни можливі винятково у разі, якщо цього потребуватиме безпека дітей та захист країни. За таких умов Міністерство, а також інші уповноваженні органи, оперативно інформуватимуть про це. Таке роз’яснення надає Міністерство освіти і науки України сьогодні, 27 листопада 2018 року, у зв’язку зі зверненнями, що надходять до МОН.

«Ми просимо вчителів, батьків, керівників закладів та всіх дотичних до освіти зберігати спокій та діяти раціонально. Сьогодні, і ми сподіваємося, що надалі, жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається. Це, зокрема, стосується роботи закладів, що розміщені на території 10 областей, де запроваджено воєнний стан. Про будь-які зміни, якщо вони трапляться, ми обов’язково оперативно інформуватимемо. Я б хотіла попросити і вчителів, і батьків з увагою поставитися до дітей. Вони мають почуватися у безпеці – емоційній та фізичній. Це обов’язкова умова для успішного навчання та розвитку, і це та частина роботи, яка найперше залежить від нас дорослих», — зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона також підкреслила, що жодних змін щодо пропускного режиму в закладах, графіку їхньої роботи тощо наразі не передбачається.

Якщо ж виникне потреба, то введення воєнного стану дає можливості військовим адміністраціям (у разі їх створення) впливати на забезпечення закладів освіти, встановлювати посилену охорону, використовувати їхні потужності та майно, більш гнучко здійснювати кадрову політику, а також регулювати роботу закладів, зокрема, запроваджувати комендантську годину.

«Хочу ще раз наголосити, що будь-які зміни можливі виключно тоді, якщо цього потребуватиме захист країни та, передусім, безпека наших дітей.  У разі змін батьки, вчителі та інші зацікавлені особи одразу отримають усю необхідну інформацію», — додала Міністр.

Нагадуємо, що воєнний стан вводиться у таких областях: Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, а також це стосується внутрішніх вод Азово-Керченської акваторії.

 

Related Posts