• Четверг , 29 Октябрь 2020
Важливі повідомлення

Акредитаційна експертиза спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

З 10 по 12 грудня 2018 року на кафедрі комп’ютеризованих систем управління нашого університету проходила акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Голова експертної комісії доктор технічних наук, професор Сергій Анатолійович Положаєнко і член експертної комісії кандидат технічних наук, доцент Костянтин Васильович Тимофеєв вивчили та проаналізували матеріали акредитаційної справи, перевірили на місці рівень підготовки фахівців, проаналізували кадрове забезпечення спеціальності, ознайомилися з матеріально-технічною базою кафедри та навчально-методичним забезпеченням навчального процесу. На підставі результатів перевірки комісія рекомендувала акредитувати зазначену освітньо-професійну програму. Наступного дня експертні висновки були оприлюднені на офіційному сайті університету.

Related Posts