• Понедельник , 28 Сентябрь 2020
Важливі повідомлення

Акредитаційна експертиза спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

З 18 по 20 грудня 2018 року на кафедрі суднових електроенергетичних систем Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки,  Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова проходить акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Системи генерування електроенергії та електропостачання» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 – «Електрична інженерія».

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

голови комісії — Мороза Олександра Миколайовича – доктора технічних наук, професора;

члена комісії — Денисова Юрія Олександровича – доктора технічних наук, професора

вивчили та проаналізували матеріали акредитаційної справи, перевірили на місці рівень підготовки фахівців, проаналізували стан матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення. На підставі результатів перевірки комісія рекомендувала акредитувати зазначену освітньо-професійну програму.

Related Posts