• Понедельник , 28 Сентябрь 2020
Важливі повідомлення

25 січня відбулось друге засідання Вченої ради у 2019 році.

На передодні, 11 січня 2019р. відбулось Спільне засідання Вченої ради та Конференції трудового колективу НУК імені адмірала Макарова. Крім основних питань засідання, а це Звіт ректора НУК ім. адмірала Макарова, канд. техн. наук, професора НУК Трушлякова Євгена Івановича за 2018 рік; Про проект Колективного договору на 2019-2020 роки та про виконання Колективного договору за 2018 рік; Про зміни до Статуту НУК ім. адмірала Макарова, було питання про обрання до складу Вченої ради виборних представників підрозділів НУК. Це питання стало актуальним у зв’язку з рішенням Вченої ради університету від 25.05.2018р. (протокол№5), де були внесені зміни до Статуту НУК та визначено чисельний склад Вченої ради університету. На Спільному засіданні, в ході обговорення, учасники заходу прийняли шляхом голосування рішення обрати оновлений склад Вченої ради університету чисельністю 61 особа, тобто привести склад Вченої ради у відповідність  до змін Статуту НУК.

Таким чином, 25.01.2019р. у Залі Вченої ради (ауд.360, Головного корпусу) відбулось чергове засідання Вченої ради НУК ім. адмірала Макарова у новому складі,  чисельність якої 61 особа.

Перед початком заходу ректор Трушляков Євген Іванович вручив відзнаки МОН України. Нагородили:

Мошенцева Юрія Леонідовича – нагрудним знаком «Відмінник освіти»;

Наливайка Василя Степановича — нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»;

Барабанову Юлію нагородили Дипломом за І місце у відкритому конкурсі короткометражного кіно, відеороликів, присвячених правам людини від Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

 

Після нагородження, рішенням членів Вченої ради, розпочати засідання доручили голові профспілкового комітету Тубальцеву А.М., який поставив на розгляд перше питання Порядку денного – «Обрання Голови Вченої ради НУК ім. адмірала Макарова». Після обговорення та внесення пропозицій щодо кандидатури голови, в бюлетень для голосування була включена одна кандидатура – д-ра техн. наук, професора Дубового О.М. За результатами таємного голосування («за»-53, «проти»-немає, «утримався»-1), Дубового Олександра Миколайовича обрали Головою Вченої ради НУК.

Надалі засідання Вченої ради продовжувалось під голуванням Дубового О.М. та розглядались наступні питання Порядку денного.

Було проведено конкурсне обрання на посади завідувачів кафедрами, професорів, доцентів та старших викладачів. За результатами таємного голосування, обрали:

БОРКО Андрія Леонідовича, декана Факультету  морського права.

ЛОМАКІНУ Олену Анатоліївну, завідувача кафедри  адміністративного та конституційного права.

РАШКОВСЬКОГО Олександра Сауловича, завідувача кафедри  технології суднобудування.

ЩЕДРОЛОСЄВА Олександра Вікторовича, завідувача кафедри  суднобудування та ремонту суден, Херсонської філії.

УШКАЦ Михайла Вікторовича, професора кафедри фізики.

КИРИЧЕНКА Олександра Сергійовича, доцента кафедри теоретичної  електротехніки і електронних систем.

ДЬЯКОНОВА Олексія Сергійовича, доцент кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем.

ШЕВЧУК Сергія Валентиновича, доцент кафедри обліку і економічного аналізу.

БАЛАНЕНКО Олену Георгіївну, старшого викладача кафедри  обліку і економічного аналізу. ЦИГАНОВУ Олександру Сергіївну, старшого викладача кафедри  обліку і економічного аналізу.

МАРШАК Олену Іллівну, старшого викладача кафедри інформаційних управляючих систем та технологій.

МАГАСЬ Наталію Іванівну, старшого викладача кафедри екології та природоохоронних технологій.

ТЕРЛИЧ Станіслава Володимировича, старшого викладача кафедри суднобудування та ремонту суден, Херсонської філії.

Заслухали директорів інститутів, деканів факультетів про результати екзаменаційної сесії.

Після доповіді відповідального секретаря Приймальної комісії НУК Мозгового А.М. та обговорення  затвердили «Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова у 2019 році».

У «Різному» прийняли рішення по наступним питанням:

  • Про висунення підручника «Схемотехніка. Пристрої цифрової електроніки» авторів: Рябенького В.М., Жуйкова В.Я., Ямненко Я.С., Борисова О.В.  на здобуття державної премії України в галузі освіти 2019 року. (Доп.: директор ННІАЕ, професор Павлов Г.В.).
  • Про рекомендацію до друку монографії «Интенсификация теплопередачи в теплообменных аппаратах газотурбинных установок», авторів: Кузнецов В.В., Шевцов А.П. (Доп.: зав.каф.ТТСПУ, професор Димо Б.В.).
  • Про видання навчального посібника «РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ ВІДЦЕНТРОВОГО НАДДУВОЧНОГО КОМПРЕСОРА» (електронне видання комбінованого використання на DVD-ROM), авторів Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: зав.каф.ТТСПУ, професор Димо Б.В.).
  • Про коригування теми докторської дисертації канд.техн.наук, доценту Коробко В.В. (Доп.: зав.каф.ТТСПУ, професор Димо Б.В.).
  • Про коригування теми кандидатської дисертації здобувачам Московко О.О., Шалапко Д.О. (Доп.: зав.каф.ТТСПУ, професор Димо Б.В.).
  • Про видання навчального посібника «ENGLISH FOR ECOLOGISTS», авторів Міняйлова А.В., Шляхтіна О.С. з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: директор ГННІ, доцент Бобіна О.В.).
  • Про видання навчального посібника «Курс лекцій по фізике. Механіка» для іноземних студентів з дисципліни «Фізика» (російською мовою), авторів Буруніна Ж.Ю., Коваль С.С., Ушкац М.В., Шаповал Н.О. з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: директор ННІКНУП, доцент Фаріонова Т.А.).

—  Про видання навчального посібника «МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ», авторів Коваленко М.А., Ломоносова О.Е., Швороб Г.М. з грифом «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник». (Доп.: директор Херсонської філії, професор НУК Ломоносов А.В.).

  • Про затвердження «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування імені адм. Макарова». (Доп.: проректор з НПР, професор НУК Слободян С.О.).
  • Про затвердження «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова». (Доп.: голова Товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих науковців НУК Вінниченко І.Л.).

 

 

 

Related Posts