• Понедельник , 28 Сентябрь 2020
Важливі повідомлення

На кафедрі економіки та організації виробництва Факультету економіки моря почалася акредитаційна експертиза

На кафедрі економіки та організації виробництва Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова почалася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка».

Експертна  комісія у складі: голова – д.е.н., професор Філиппова.С.В., д.е.н., професор Шарко М.В. провели комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін: «Глобальна економка», «Бізнес-альянси в економіці», «Управління потенціалом підприємства».

Related Posts