• Четверг , 29 Октябрь 2020
Важливі повідомлення

Засідання Вченої ради університету

26 жовтня 2018 р.  у  Національному університеті кораблебудування ім.адм. Макарова відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Відкрив засідання голова Вченої ради університету д-р техн. наук, професор Дубовий О.М.

Традиційно, на початку засідання, ректор НУК ім.адм. Макарова Євген Іванович Трушляков вручав атестати, грамоти, подяки, державні нагороди кращим співробітникам університету.

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагородили  Приходька Сергія Борисовича, завідувача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

 Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність нагородили  Костирко Тамару Миколаївну, директора Наукової бібліотеки НУК.

Грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність нагородили: Білюка Івана Сергійовича, завідувача кафедри автоматики; Іртищеву Інну Олександрівну, завідувача кафедри менеджменту; Фоменка Андрія Миколайовича, старшого викладача кафедри автоматики;

Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність нагородили Трохименко Ганну Григорівну, професора кафедри екології та природоохоронних технологій;

Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» нагородили Мочалова Олександра Олександровича, керівника ННЦ заочної та дистанційної освіти;

Нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагородили Бобіну Олега Валерійовича, директора ННГІ;

Атестат Професора НУК кафедри зварювального виробництва вручили Костіну Олександру Михайловичу.

Ключовим питанням порядку денного була доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, професора НУК Слободяна С.О. про роботу щодо ліцензування та акредитації спеціальностей університету. Сергій Олегович нагадав, що на теперішній час у НУК ім.адм. Макарова за ОКР «бакалавр» ліцензовано 29 спеціальностей зі 52-ма освітніми програмами та за ОКР «магістр» ліцензовано 24 спеціальності зі 56-ма освітніми програмами. Зараз до акредитації готується 31 справа за ОКР «магістр», 3 — за ОКР «бакалавр» і 2 справи знаходяться на розгляді в МОНУ.

На засіданні Вченої ради університету було затверджено «План основних заходів щодо підготовки та проведення святкування 100-річчя з дня заснування НУК ім.адм.Макарова». На розгляд Вченої ради проект плану представив голова профкому співробітників Тубальцев А.М.

Вчена рада НУК ім.адм. Макарова присвоїла:

Вчене звання ПРОФЕСОРА НУК кафедри зварювання (Херсонська філія) канд.техн.наук, доценту Голобородьку Ж.Г.

Вчене звання ПРОФЕСОРА НУК кафедри інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін (Херсонська філія) канд.техн.наук, доценту Дудченку О.М.

Окрім того, затверджено:

  • теми кандидатських дисертацій здобувачам наукового ступеня доктора філософії;
  • «Положення про юридичну службу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаров»;
  • матеріали акредитаційних справ кафедри Експлуатація суднових енергетичних установок та теплоенергетика, кафедри Турбін, кафедри Рефрижерації та кондиціонування, кафедри Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація, кафедри Інженерної механіки та технології машинобудування, кафедри Матеріалознавства та технології металів, кафедри Теорії та проектування суден, кафедри Економіки та організації виробництва, кафедри Фінансів, кафедри Морського та господарського права;
  • також, було затверджено низку освітньо-професійних програм та навчальних планів;
  • кандидатуру начальника відділу методичного забезпечення та моніторингу якості навчання, канд.екон.наук, доцента Івати Вячеслава Вікторовича висунули, як представника НУК ім.адм. Макарова, у члени Національного агентства із забезпеченням якості вищої освіти.

 

Завершуючи засідання Вченої ради університету,  Олександр Миколайович Дубовий подякував присутнім за плідну роботу.

Related Posts