• Понедельник , 28 Сентябрь 2020
Важливі повідомлення

З нагоди 100-річчя НАН України

З 14 листопада по 7 грудня у читальному залі відділу обслуговування користувачів Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НБ НУК) у Машинобудівному навчально-науковому інституті (МННІ) експонується цикл книжково-ілюстративних виставок «Національна академія наук України: витоки та український внесок», присвячений 100-річчю з дня заснування НАНУ.

За роки свого існування Академія зробила вагомий внесок у скарбницю світової та вітчизняної науки. Українську академію наук засновано указом гетьмана Павла Скоропадського 27 листопада 1918 року. Першим президентом було обрано професора Володимира Вернадського. З 1962 року Академію очолює Борис Євгенович Патон — видатний український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук, директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України, Герой України.

З представлених на виставці матеріалів користувачі дізналися про етапи створення НАНУ, наукові здобутки Академії, які забезпечують їй передові позиції у світі за багатьма науковими і науково-технічними напрямками.

НУК імені адмірала Макарова входить до об’єднання регіонального відділення Південного наукового центру НАНУ. Тож, з цієї нагоди, напередодні 95-річного ювілею з часу заснування МННІ, відділ обслуговування користувачів також презентував книжкову виставку «Українська наука: етапи великого шляху», на якій було представлено наукову літературу, зокрема: збірники наукових праць НУК, збірники матеріалів Міжнародних науково-технічних конференцій «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» за 2015–2017 рр., матеріали кафедральних Міжнародних науково-технічних конференцій, монографії науковців МННІ, публікації вчених МННІ у вітчизняних та міжнародних виданнях. Загалом, на виставці було представлено біля 180 наукових видань і публікацій з фонду Наукової бібліотеки, що висвітлюють результати сучасних досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки, наукову та інноваційну діяльність знаних вчених та молодих науковців. Також, на виставці експонувались свідоцтва на патенти та винаходи, широко упроваджені у промисловість.

У презентації циклу взяли участь вчені та молоді науковці МННІ НУК.

Серед них: директор МННІ, доктор техн. наук, проф. С. І. Сербін; заст. директора МННІ, зав. кафедрою технічної теплофізики і суднових паровиробних установок, канд. техн. наук, проф. Б. В. Димо; заст. директора МННІ, канд. техн. наук, доцент О. А. Гогоренко; зав. кафедрою механіки та конструювання машин, доктор техн. наук, проф. О. П. Попов; зав. кафедрою двигунів внутрішнього згоряння, установки та технічної експлуатації, доктор техн. наук, проф. Б. Г. Тимошевський; зав. кафедрою кондиціонування та рефрижерації, доктор техн. наук, проф. М. І. Радченко; зав. кафедрою суднових та стаціонарних енергетичних установок, канд. техн. наук, проф. В. М. Горбов; зав. кафедрою системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту, доктор техн. наук, проф. А. П. Шевцов; доктор техн. наук, проф. кафедри системотехніки об’єктів морської інфраструктури і енергетичного менеджменту Ю. М. Харитонов; канд. техн. наук, проф. В. П. Шостак; канд. техн. наук, проф. В. С. Наливайко; канд. техн. наук, проф. Ю. М. Кіпрєєв; канд. техн. наук, доцент О. К. Чередніченко; канд. техн. наук, доцент О. А. Єпіфанов; канд. техн. наук, доцент С. А. Кузнецова; канд. техн. наук, доцент О. В. Литош, співробітники, студенти університету.

Глушко Г. Г.,
завідуюча відділом
обслуговування НБ МННІ НУК

Related Posts